ภาษา : ไทย
  

  ติดต่อเรา

QR Code

  ข่าวสาร บาร์โค้ด


  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  756 ราย

คุณสมบัติของ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด


เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด tsc ttp 244 plus ราคา

การพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดเป็นการใช้งานเฉพาะทาง เมื่อเปรียบเทียบ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด โดยเฉพาะ(Barcode Printer) กับคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นๆ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จึงมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าจากการใช้งานเฉพาะทางดังนี้
-
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีความเร็วในการพิมพ์สูง และ รวดเร็ว
-
มีตัวเลือกต่างๆ ที่เหมาะกับการพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที เช่น การตัดตามขนาด ,ตัดตามแบบ ,ลอกสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ,เก็บเศษสติกเกอร์
-
รองรับการทำงานที่มีการเปลี่ยนรายละเอียดบ่อยครั้ง เช่นรายละเอียด ขนาด รูปร่าง
- มีฟังก์ชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด ทำให้ได้บาร์โค้ดที่มีขนาดถูกต้องตามมาตรฐาน และเมื่อไปใช้โอกาสที่จะสแกนผิดพลาดมีน้อย แต่ ฟังก์ชั่นนี้ ต้องเขียนผ่านโปรแกรมโดยเฉพาะ เช่น ภาษา ZPL , ZPL II
-
เหมาะสมกับการใช้ในปริมาณมากๆ

-ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นของ Barcode Printer ให้สมบูรณ์ และการทำงานที่รวดเร็ว สามารถพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเฉพาะงานเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ 
สรุปคุณควรเลือกใช้ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เพราะเหมาะกับการที่ต้องใช้จำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆและต้องการความเร็วในทำงาน ให้ผลงานคุณภาพการพิมพ์สูง เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นๆ นั่นเอง